ВЪВЕДЕНИЕ:  

 

   Според Закона за Авторското Право и Сродните му Права (ЗАПСП) се изисква, предварително да бъдат уредени и заплатени авторските и сродните права върху музикалните произведения на техните автори, продуценти и изпълнители, за да могат да бъдат използвани в търговски обекти и други места за Публично изпълнение.

   Искаме да насочим Вашето внимание към законовата рамка, която предвижда значителни финансови санкции, при проверка и констатиране на използване на Музикално съдържание и програма с неуредени права, по смисъла на ЗАПСП - ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА.

   От наша страна ние гарантираме, че ще откриете честни и прозрачни бизнес отношения, много и хубава музика, със 100 % уредени авторски, продуцентски и изпълнителски права, приятелско отношение, разумни, съобразени цени и много отстъпки!

LicenseMusicBG Ltd. е независимо дружество за колективно управление  на авторски и сродни права.

 

ЦЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МУЗИКАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

ЗА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ СПОРЕД КВАДРАТУРАТА НА ОБЕКТА
до 50 кв.м.
6 мес. - 50 лв.
12 мес. -  90 лв.
до 100 кв.м.
6 мес. - 60 лв.
12 мес. -  110 лв.
до 150 кв.м.
6 мес. - 70 лв.
12 мес. -  130 лв.
до 200 кв.м.
6 мес. - 80 лв.
12 мес. -  150 лв.
до 250 кв.м.
6 мес. - 100 лв.
12 мес. -  190 лв.
до 300 кв.м.
6 мес. - 120 лв.
12 мес. -  230 лв.
ЗА ЗАВЕДИНИЯ СПОРЕД БРОЯ НА ПОСЕТИТЕЛСКИТЕ МЕСТА
до 10 места
6 мес. - 50 лв.
12 мес. -100 лв.
до 20 места
6 мес. - 100 лв.
12 мес. -200 лв.
до 40 места
6 мес. - 150 лв.
12 мес. -300 лв.
до 60 места
6 мес. - 200 лв.
12 мес. -400 лв.
до 80 места
6 мес. - 250 лв.
12 мес. - 500 лв.
до 100 места
6 мес. - 300 лв.
12 мес. -600 лв.

За търговски обекти с площ по-голяма от 300 кв.м. и заведения над  100 места моля да се свържете с нас.

НОСИТЕЛИ НА ПРАВА, КОИТО С ДОГОВОР СА УПЪЛНОМОЩИЛИ ЛИЦЕНЗ МЮЗИК БГ, ДА ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТ ПО КОЛЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРАВА:

Договор с Веселин Маринов
Договор - до 26.11.2023 г.
Договор с Йорданка Христова
Договор - до 05.12.2023 г.
Договор с „Vanko Music” Inc
Договор - до 05.12.2023 г.
Договор с Борис Чакъров
Договор - до 03.12.2023 г.
Договор с Георги Христов
Договор - до 28.11.2023 г.
Договор с Красимир Гюлмезов
Договор - до 29.11.2023 г.
Договор с „Нира Мюзик“ ЕООД
Договор - до 29.11.2023 г.
Договор с Нели Рангелова
Договор - до 28.11.2023 г.
Договор с Искрен Пецов
Договор - до 26.11.2023 г.

   Музикалните произведения, които ЛицензМюзикБГ предлага за озвучаване на публични места, също така са регистрирани в Министерството на културата, както и дружеството има задължение да подава своевременно информация към министерството за новите договори с носители на права, които сключва, както и за новите произведения, добавени в каталога.