Моля попълнете липсващите полета.
Моля попълнете липсващите полета.
Моля попълнете липсващите полета.
Моля попълнете липсващите полета.
Моля попълнете липсващите полета.

LicenseMusicBG Ltd. е независимо дружество за колективно управление  на авторски и сродни права. Министерство на културата,
удостоверение № У-9/18.03.2019 г.LicenseMusicBG Ltd.

моб: +359 88 4949415
e-mail: office@licensemusicbg.com 

 

Венци Янков - управител

Оля Стоянова - финансов директор

Гергана Стоянова - директор реклама и комуникации

Бойко Стоянов - технически директор

Петър Петров - компютърни технологии

Taktix Group Ltd. - поддръжка

e-mail: support@taktix.eu